معرفی اسب یورقه

یورقه به نوعی ازراه رفتن اسب می گویند که دست وپای هم جهت را همزمان برمی دارد و این نوع راه رفتن حالتی بسیار نرم و مفرح است که در سوارکار ایجاد تکان و  خستگی نمی کند وخود اسب نیز کمتر دچار خستگی می شود و می تواند با سرعتی حدودا ۳۰ الی ۵۰ کیلومتر حرکت کند و مسافت های طولانی را بپیماید .

کسانی که علاقمندبه سوارکاری تفریحی هستند اگربه سراغ اسب های یورتمه بروندبعد از یک مدتی دچار خستگی می شوند که علت آن تکان های شدیدی است که هنگام سواری  به صورت یورتمه به انسان منتقل میشود سوارکاربرای لذت بردن ازسواری درمسافت های طولانی حتما باید با اسب یورقه سواری کنند ولذت واقعی اسب سواری و عدم خستگی را تجربه کنند این سواری مفرح ولذت بخش است آن چنان که  در سوارکار نوعی عادت به سواری را ایجاد می کند .

ازگذشته اسب یورقه درایران مورداستقبال زیادی بوده است ومی توان گفت ایران یکی از کانون های  پرورش و نگهداری این نوع  اسب ها  بوده است  اسـب های  یـورقه  برای مسافرت و کارهای روزمره و همچنین برگزاری مــراسمات و مــسابقات  مختلف استفاده می شده اند که درحال حاضر نیز دراکثر شهرهای خراسان به همین منظور مورد  استفاده قرارمی گیرند .

اسب یورقه نژاد خاصی ندارد و هراسبی می تواند این نوع راه رفتن را یاد بگیردولی از گذشته اکثر اسب های بومی شرق کشور اینگونه بوده اند .

اخیرا در کشور ترکیه مسابقات هفتگی زیادی برای اسب یــورقه  برگزار می شود که  به عنوان یکی از تفریحات مهم  و جذاب توریستی و محلی مورد استقبال گرفته و منبع درآمد سرشاری می باشد. اکثر اسب هایی که در ترکیه صاحب عنوان و مقام هستند از ایران به آنجا انتقال یافته اند .

در  ایالات متحده آمــریکا اســــب یــــورقه مــعروف است به ( racking horse)  و یا (tennessee walking horse ) در این کشور این نوع اسب ها   مورد استقبال زیاد مردم قرار گرفته اند ومسابقات متنوع و فراوانی در اکثر شهرهای آمریکا برگزار می گردد.