اسب کهر قره باغ

اسب یورقه کرد با سرعت ۴۷ کیلومتر ۹ سال ۱۵۰ سانتیمتر قد به رنگ کهر

مقام قهرمانی در چندین مسابقه

بسیار آرام و نجیب و سواری آرام

قیمت : ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  تومان